woensdag 2 november 2011

Zorgroute Taal

POSTER


Zorgroute taal 1

Leerlijn: Cluster: Spelling en interpunctie

Tussendoelen leerlijn:
1. zijn in staat klankzuivere woorden correct te spellen
2. kennen de spelling van woorden met homofonen (wei-wij, rauw-rouw, lag-lach)
3. passen de gelijkvormigheidsregel toe (hond-honden, kast-kastje)
4. passen de analogieregel toe (hij zoekt, hij vindt)
5. kunnen eenvoudige interpunctie duiden en toepassen: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en uitroepteken
6. kunnen hun spelling- en interpunctiefouten onderkennen en corrigeren.

Doelen van dit dictee:
- Het leren en begrijpen van spellingspatronen
- Spellingspatronen: cht, ei, beginnen met een be, ge, ver
- Het leren van de spellingsstrategie├źn om zelf worden direct goed te schrijven.
- Herhalen spellingspatronen .
- Spellingspatronen herkennen en gebruiken
- De spellingregels tijdens een dictee zijn correct.
- Reflecteren over spellingsstrategie├źn en spellingpatronen.

Toetsen: toetsresultaten van groep 5, ‘een dictee over de themawoorden’
Methode:
Taal actief, spelling
Themawoorden: achterna, beide, bediende, geboorte, verjaardag, voordracht, bezoeker, geheim, inzicht, leider, bekend, gedeeld, verslag, steil, rechts, weinig, gebrek, verkeer, toevlucht, verzoek.
Toets: Signaaldictee hoofdstuk 4
We observeren 3 leerlingen, dan kijken we naar de toetsresultaten. Daarop ontwerpen we een zorgroute waarbij we kijken naar de pedagogische en didactische kant van het onderwijs. Bij de pedagogische kant kijken we naar een veilig en leerzame leeromgeving. Bij de didactische kant kijken we naar het aanbieden van de stof. (Zie schema hieronder)

Aantal kinderen: 30

Resultaten:
1. Beneden gemiddeld - 4 van de 30 kinderen hebben een onvoldoende
2. Gemiddeld -16 van de 30 kinderen hebben een voldoende
3. Boven gemiddeld -10 van de 30 kinderen hebben een goed

Organisatie:
- Werken en leren in groepsverband
- In de klas, ter introductie/afsluiting van een taal en spelling les.
- Oefeningen uit het werkboek.
- De zorgroute zal een periode van 2 weken hebben. Van half november t/m begin december

Evaluatie:
- Na ieder oefen moment in groepsverband terug koppeling naar leermomenten.
- De vooruitgang per kind bekijken. Dat doen we aan het begin en eind van de 2 weken.
- Wanneer er geen gewenst resultaat zal zijn zullen we over gaan naar een andere aanpak. Die aanpak zal individueel worden besproken met het kind.
- Onthouden door herhalen en de stof terug laten komen in andere contexten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten