woensdag 2 november 2011

Zorgroute Rekenen

Zorgroute rekenen

1.Evalueren vorig groepsplan en verzamelen gegeven.
Ik heb aan mijn mentor gevraagd of er een vorig groepsplan is. Dat is er wel alleen niemand weet waar het ligt en waarschijnlijk zit er stof op. Dit komt omdat ze dit jaar met een nieuwe methode aan de slag zijn gegaan dus een hele nieuwe weg zijn ingeslagen. Ik heb de kinderen wel heel goed geobserveerd om te kunnen zien waar ze extra hulp nodig hebben.

Er is wel vooraf op de resultaten van vorig jaar een indeling gemaakt op het niveau van de kinderen. De kinderen zijn onderverdeeld in 6 groepen.
• Basisgroep: Dat is voor iedereen in de klas
• Bijwerkboek: Kinderen die extra instructie nodig hebben bij de sommen van dat blok
• Ster 1: kinderen waar het nog erg visueel voor gemaakt moet worden.
• Ster 2: kinderen de gemiddeld zijn en de stof goed beheersen
• Ster 3: een stukje extra uitdaging in de opdrachten.
• Pluswerkers: Dit is een grote uitdaging voor kinderen die het gemakkelijk afgaat.

De doelen van dit blok waren:
- Orientatie op de getallen tot en met 1000
- Optellen en aftrekken tot en met 100
- Vermenigvuldigen en delen
- Geld, tijd, meten en meetkunde

2. Kinderen verdelen in groepen aan de hand van de toets
(de namen zijn weggehaald ivm met privacy, de namen zijn veranderd in initialen)Kinderen die uivallen op bepaalde onderdelen.

Tempotoets: Automatiseren van tafel t/m 7 en de tafel van 10
- DC , CC, TC, FE, TH, YH, JH, VL, MM, TP, SP, JP, GR, GS, NV, TW

optellen en aftrekken tot en met 100 in contexten
- SG, TH, YH, DL, MM, TP, GR, NV

Delen
- DC, CC, JH, GR

structureren: getallen tot en met 100
- GR, EW

meten: lengte (eenheden kiezen)
- OR, TW

meten: gewichten
- SG, JH, DL, VL, MM, OR, GR, RT, EW

optellen en aftrekken tot en met 100
- MM

vermenigvuldigen (tafels 6, 7 en 8)
-

structureren: getallen tot en met 1000
- GR


3. Algemene en Specifieke onderwijsbehoefte


4,5. Groepsplan.

Elke leerling krijgt een apart blaadje waarop staat met welke uitleg ze wel mee moeten doen en welke uitleg ze niet mee hoeven te doen. Zijn ze bijvoorbeeld uitgevallen op delen, doen ze met de opdracht in het boek over delen mee. Ik laat duidelijk aan de kinderen merken wanneer welke uitleg gegeven wordt.
Het groepsplan is een algemeen plan dat elke keer na een toets wordt gebruikt. Want ze krijgen natuurlijk een apart blaadje. De indeling van de opdrachten waar de kinderen extra bij op moeten letten van de afgelopen toets staat onder de toetsresultaten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten