woensdag 2 november 2011

Toepassingskaart, Scholen en talentontwikkeling

Wij hebben een groepje van 2 personen. Florian en Linsey. We hebben dit onderzoekje gedaan op de stageschool van Linsey. Zij loopt stage op de Toermalijn in Den Haag.

Bekijk de website van de school en beantwoord de volgende vragen:
http://www.toermalijn.nu/

Waar richt de school specifiek de aandacht op?
Naast het goede onderwijs dat de leerkrachten geven, staat de school bekend als een school waar aan uw kind stevige eisen worden gesteld om alle talenten die het heeft te ontwikkelen. Misschien is dat wel het geheim waardoor we het zo prettig met elkaar hebben.

Bovendien zijn we al enige tijd geleden gestart met een andere manier van leren. Omdat het echt een aanpak is die we zelf ontwikkeld hebben en aan het ontwikkelen zijn, noemen wij het voorlopig 'het toermalijnleren'. Het is een aanpak, waarbij iedere leerling centraal staat en waarbij er naar gestreefd wordt bij de leerlingen veel zelfinitiatief te ontwikkelen. Het is een manier van leren, die door de leerlingen enthousiast ontvangen is.
Intussen zijn we gestart met ‘de Voorschool’. Dat betekent er hard samengewerkt wordt met onze peuterpeelzaal "Hartendiefjes" waar kinderen vanaf 2 1/2 jaar welkom zijn en in een doorgaande lijn onderwijs krijgen.

Hoe maken kinderen keuzes?
De TOS biedt de kinderen meer dan alleen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Het accent ligt vooral op het ontwikkelen van talenten van kinderen. Dit profiel kenmerkt zich door verlenging van de leer- en ontwikkeltijd of educatieve speeltijd voor alle kinderen van de school. De schooldag duurt dan voor de kinderen van 8.30 uur - 16.30 uur. Dat geldt dan voor 4 dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) voor de groepen 3 t/m 8. Op deze manier zijn de begin- en eindtijden voor deze 4 dagen hetzelfde. Hierdoor wordt een leer- en ontwikkeltijdverlenging van 6 uur gerealiseerd.

De kinderen maken zelf een keuze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.Hoe sluit het onderwijs aan bij de keuze van het kind?
In die extra uren is er naast extra aandacht voor taalontwikkeling, ook aandacht voor sociale vaardigheden, burgerschap, sport en cultuur. Ook ICT/nieuwe media,techniekonderwijs en huiswerkbegeleiding kunnen hierin een plaats hebben. Activiteiten als sport en cultuur worden binnen de TOS niet aangeboden als recreatie, maar zijn gericht op het versterken van de competenties van kinderen, met name op het gebied van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale binding.

Hoe sluit de school aan bij talentenontwikkeling?
Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 les van vakleerkrachten. Anderhalf uur lang, verspreid over de dag.In deze "verweven" vakuren wordt gewerkt met vaste docenten. Zij kunnen door hun permanente verbondenheid aan onze school de kinderen beter leren kennen en hen daarom goed begeleiden. De vakdocenten werken aan de hand van vaste leerlijnen die zijn opgesteld voor de verschillende leerjaren.
Op dinsdag en donderdag zijn de cursussen niet verweven en starten ze om 15.00u.
Je zoekt contact met betreffende school en probeert een bezoek aan de school in te plannen.
Aangezien Linsey stage loopt op de Toermalijn is het niet nodig om contact op te nemen. Tijdens verschillende momenten heeft Linsey conact opgenomen met de verschillende Tos-Docenten het het bestuur van de school.
Voorafgaand aan het bezoek formuleer je een aantal vragen waar je tijdens je bezoek antwoord op wil krijgen

Jullie doen aan talentontwikkeling.
Welke talenten worden er aanboden?
Gaat dit niet ten koste van andere vakken zoals taal en rekenen?
Ze hebben tot half 5 school. Hebben de kinderen wel zo’n lange spanningsboog?
Hoe organiseren jullie het dat alle kinderen hun eigen talent kunnen ontwikkelen?
Kunnen kinderen en ook voor kiezen om geen talent te ontwikkelen?

Deze vragen moeten betrekking hebben op twee artikelen die je hebt bestudeerd: je onderzoekt in hoeverre de school die je bezoekt aan talent op de manier die beschreven staat in de artikelen.
We hebben twee artikelen gevonden die aansluiten bij talentontwikkeling en de vragen die we bedacht hebben voor basisschool De Toermalijn.
Het eerste artikel is een filmpje. We wilden een keer iets anders dan een hele tekst. Hier wordt het ook heel duidelijk wat ze willen met talentontwikkeling.
De tweede is wel gewoon een artikel waar duidelijk en concreet wordt uitgelegd waar talentontwikkeling voor staat en wat ze ermee willen bereiken.

1. http://www.leraar24.nl/video/2076
2. http://www.amosonderwijs.nl/download/Vamos2.pdf


Artikel 1
De directeur in het filmpje heeft het erover dat ieder talent van een kind moet gebruiken. Er zit een groot verschil tussen de Toermalijn en de school waar dit filmpje is opgenomen. De toermalijn heeft vooral de talenten naar voren laten komen omdat zo de achterstanden, bijvoorbeeld in de Nederlandse taal, wordt bevorderd. De school op het filmpje gaat vooral over de ontwikkeling van de erg sterke kinderen. De hoogbegaafde leerlingen worden extra uitgedaagd.
Wel is de doelstelling van allebei de scholen hetzelfde. Ze willen beide bij de kinderen doen beseffen dat het proces van leren vaak moeilijk kan zijn en dat is stapjes moet worden gedaan.

Artikel 2
Dit artikel begint over de vroege start van het zoeken naar talenten. Dat het op een erg vroege leeftijd het meeste tot zijn recht komt. Het maken van probleemstellingen en het oplossen door middel van proefjes zorgt ervoor dat het talentontwikkeling het meest tot zijn recht komt.
De workshops kunnen op de Toermalijn zelfstandig worden gekozen, volgens het artikel zal daardoor het natuurlijk leren naar voren komen. Ook weten de leerlingen zelf waar hun eigen talenten liggen. De leerlingen kiezen zelf welke les ze zullen volgen. De lessen worden gegeven op de vaste momenten binnen de week.
De manier waarop ze erachter komen waar de talenten liggen komt ook overeen tussen de Toermalijn en het artikel:
- Door te observeren
- Toets afnemen
- Gesprekjes met de leerlingen.
Bezoek de school

Jullie doen aan talentontwikkeling. Welke talenten worden er aanboden?

Theater, gegeven door Fatima Lauri van het Koorenhuis
Techniek, gegeven door Anja Bollen van Stichting Edutainment Nederland
Dans, gegeven door Magnolia Melan van het Koorenhuis
Muziek, gegeven door Pauline ten Beumer van het Koorenhuis
Sport, gegeven door Ruud van Geest van de Toermalijn
Beeldend, gegeven door Felicia Doornberg van het Koorenhuis

Gaat dit niet ten koste van andere vakken zoals taal en rekenen?

Nee, er wordt namelijk extra tijd voor uit getrokken.

Ze hebben tot half 5 school. Hebben de kinderen wel zo’n lange spanningsboog?

De lessen op de Toermalijn zijn erg afwisselend, er wordt veel gewerkt met verschillende werkvormen, ook de energizers zijn hier volop aanwezig.
Het scheelt ook dat de kinderen geen normaal aardrijkskunde, geschiedenis en biologie hebben. Die vakken worden allemaal aangeboden in het thematische werken.

Hoe organiseren jullie het dat alle kinderen hun eigen talent kunnen ontwikkelen?

De kinderen kiezen zelf hun talent, door middel van de volgende punten zorgen we dat de kinderen op de goede lijn blijven en zitten tijdens het leerproces:
- Door te observeren
- Toets afnemen
- Gesprekjes met de leerlingen.

Kunnen kinderen er ook voor kiezen om geen talent te ontwikkelen?

Nee dat is niet mogelijk. Wel hebben we verschillende leerlingen die niet weten waar hun talent ligt. Zij worden extra begeleid in hun keuze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten