woensdag 2 november 2011

Toepassingskaart, Hersenvriendelijke les


1. Zorg voor een doelgerichte, rijke leeromgeving
Tijdens de rekenles zitten de leerlingen in groepjes van 3 of 4 leerlingen. Daarbij is het makkelijk dat je kan werken met verschillende werkvormen.
Het lokaal van groep 6 is een dubbel lokaal. Dat houdt in dat je naast je normale klaslokaal een apart klaslokaal nog achterin leeg hebt. Dit is ideaal bijvoorbeeld wanneer je extra hulp wil bieden aan een groepje leerlingen. Zo hoef je de rest van de klas niet te storen. Ook kan de ruimte worden gebruikt voor andere doeleinden bijvoorbeeld; Themahoeken, extra opslag ruimte, ruimte waarin de leerlingen samen kunnen werken, een ruimte waarin je bijvoorbeeld creatieve lessen in wilt geven. (je hebt letterlijk de ruimte)

2. Activeer de voorkennis van de kinderen.
Tijdens de les zal ik de voorkennis van de leerlingen door kort even te hebben over deelsommen in het algemeen. Het is moeilijk om een terugblik te geven op een les als je er zelf maar een dag in de week bent. Ook zal ik vragen wie er deelsommen moeilijk vind, en daarbij laat ik duidelijk merken dat het niet erg is, omdat het ook erg lastig is. En dat ze zich natuurlijk geen zorgen om hoeven te maken omdat we er nog heel veel mee gaan oefenen.

3. Neem de kinderen mee in de doelen die je wilt bereiken
Aan het begin van de les vertel ik kort wat de doelen zijn van de les. Dit doe ik niet te uitgebreid omdat de leerlingen het dan niet meer tot zich nemen. Wel neem ik erin mee dat ik de rekenschriften zelf zal nakijken omdat ik zo goed kan zien wie de doelen al behaald heeft en er dus niet meer veel hoeft te oefenen.

4. Maak de doelen zichtbaar

De doelen zullen deze les niet de gehele tijd zichtbaar zijn. Wel zullen ze zichtbaar zijn aan het begin en einde van de les zodat we er op kunnen reflecteren.

5. Activeer de hersenen door open vragen te stellen

Tijdens de rekenles zal ik veel aan de kinderen vragen hoe zij zelf dit zouden oplossen. Dat doe ik door simpele open vragen te stellen. Ook zal ik steeds blijven vragen hoe ze aan een antwoord komen.

6. Geef kinderen ruim denktijd voordat ze een antwoord moeten geven
Doordat de kinderen eerst aan het werk gaan en daarna de antwoorden samen nabespreken hebben de kinderen een langere tijd om na te denken gehad.

7. Houd de vraag ‘in de lucht’ zodat alle kinderen blijven denken.
Bij de introductie zal ik wachten totdat ik meerdere vingers in de lucht zie. Daarna zal ik de vraag herhalen en mensen nogmaals de tijd geven om erover na te denken (Wel zal ik op moeten letten dat de les wel blijft doorgaan en niet blijft hangen waardoor de leerlingen afvallen met meedoen.

8. Stel niet te snel vragen achter elkaar, dit zorgt voor verwarring
Tijdens rekenen zal ik de vragen herhalen maar inderdaad opletten om niet meerdere vragen tegelijk te stellen. Wel is het zo dat iedere som een eigen onderwerp heeft en dat dus niet door elkaar loopt. Dat zal voor de wat zwakkere leerlingen een pluspunt zijn.9. Hersenen reageren op gevisualiseerde doelen.
Door de doelen aan het begin van de les al duidelijk te maken zullen de leerlingen het doel al voor ogen hebben wanneer de les start. Ze zullen extra inzet tonen omdat ze weten dat er serieus naar de resultaten zal worden gekeken.

10. Bied informatie op verschillende manieren aan.
De stof wordt op meerdere manieren aangeboden namelijk: via instructie, met tweetallen, en individueel aan de stof werken. Ook zal er in de middag voor de zwakke gescoorde rekenaars individuele hulp geboden worden (In een klein groepje)

11. Reflecteer met de kinderen
De les word aan het einde gereflecteerd met kinderen. Zo kunnen de kinderen vertellen wat ze ervan vonden en kan ik daarvan leren. Ook ik zal de les kort reflecteren. Zo weten ze ook wat ik van hun verwacht.

12. Sluit af met een positieve emotie gekoppeld aan het onderwerp.
Ik zal de les positief afsluiten. Door meerdere positieve punten uit de les naar voren te laten komen. (Bijvoorbeeld; enthousiasme, actief, goed samengewerkt)


Reflectie van mijn les

De punten van een hersenvriendelijke les die bij mij aan bod zijn gekomen zijn:

2. De les begon met plaatjes op het bord waar de kenmerken zelf kenmerken van de 2 dieren mochten geven. Dit activeert de voorkennis van de kinderen. Ze kunnen laten horen wat ze er al over weten.

3,4. Dit doe ik eigenlijk tijdens al mijn lessen. Op het bord staat duidelijk in een blauwe kleur het lesdoel van de les. Die laat ik een van de kinderen oplezen. Zijn het er twee laat ik een ander kind de tweede oplezen.

5,6,7. Open vragen stel in het liefst. Bij deze les zoals: Hoe kan het dat vleermuizen nergens tegen aan vliegen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de uil en de vleermuis? Dit zijn natuurlijk wel vragen waar over nagedacht moet worden. De kinderen krijgen dat ook even de tijd om erover na te denken. Ze hoeven ook niet gelijk hun vinger op te steken want dat maakt de andere kinderen zenuwachtig en kunnen dat niet meer logisch nadenken. Als ik gelijk een vraag stel aan een kind geef ik deze ook genoeg bedenktijd. Duurt het wel te lang vraag ik aan de andere kinderen of ze hem of haar kunnen helpen. Dit doe ik omdat een kind anders zich niet prettig voelt als de meester en alle kinderen constant naar het blijven kijken. Wordt het kind onzeker van en kan helemaal geen antwoord meer geven.

8. Ik behandel deze vragen los van elkaar en bespreken de vraag en het antwoord ook duidelijk. Zodat de kinderen de informatie rustig tot zich op kunnen nemen.

9. Ik heb deze les niet zoveel werkvormen gebruikt. Klassikaal en zelfstandig. Ik heb wel een rust moment in de les in gebouwd. We hebben met elkaar een vleermuizengrot nagemaakt. Hier kunnen de hersenen even tot rust komen om zo het andere deel van de les weer voort te kunnen zetten.

11, 12. Aan het einde van elke les doe ik een reflectie ook als het kort tijd is. Kinderen hebben een terugkoppeling nodig om zo ook nog te controleren of ze weten wat er allemaal verteld is. Ook vraag ik of ze fijn en geconcentreerd hebben kunnen werken. Ik benoem altijd bij de kinderen eerst wat er niet zo goed ging en sluit af met een positieve vibe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten