dinsdag 1 november 2011

Hersen in Actie, college 26-10-2011

Wat was er nieuw?

Het was al snel duidelijk dat het een zware les zou worden met veel informatie. Er waren gedurende de les veel luisteren momenten maar ook verschillende werkvormen. Coorperatief werken, in tweetallen werken, in een groepje werken. Dit allemaal om de les variatie aan te brengen.

Wat heb ik geleerd?
Dit zijn de punten die aan bod zijn gekomen en waarvan ik geleerd heb.

3 soorten geheugen vragen:

1. Semantisch geheugen?

Dat wat voor jouw betekenis heeft gegeven, een ervaring

Beelden (mensen, dieren, dingen)

Persoonlijk ervaren situaties.

2. Episodisch geheugen?

Feiten en begrippen in werkelijkheid

Normen en waarden

Meningen en overtuigingen

Verwerkte emoties

Sterke voorkeuren en interesses

Procedureel geheugen?

Ingeslepen routines voor het dagelijks handelen

Uitgaan van je sterke kanten (=matchen)

Tegelijkertijd de zwakke punten bijschaven (=stretchen)

Aandacht voor goed is leuk, resultaat (=vieren) zien dat het goed gaat.

Stimuleren van brede ontwikkeling

Uitgaan van verschillen maar ook uniciteit waarderen

Zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren.

Samenwerken en communiceren.

8 Meervoudige intelligenties:

1. Verbaal-inguistisch taal knap

2. Muzikaal-ritmisch muzikaal knap

3. Intrapersoonlijk Zelf knap

4. Interpersoonlijk Samen knap

5. Lichamelijk-kinetisch Beweegknap

6. Visueel-ruimtelijk Beeldend knap

7. Logisch-Mathematisch Rekenknap

8. Naturalistisch-ecologisch Natuur knap

Wat ga ik doen met de geleerde stof?

Ik vind het heel goed dat er wordt geinvesteerd in de talenten van kinderen. Ik zou dit ook wel willen toepassen op mijn stage school alleen moet daar natuurlijk een heel plan voor gemaakt worden en het schoolbeleid veranderen. Dus dat wordt hem niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten